Senior Compliance Officer

Location: Amsterdam

Wat je gaat doen

Je zal een senior rol bekleden binnen het compliance team. Het is jouw verantwoordelijkheid dat de activiteiten voor de Nederlandse markt worden gereguleerd en worden uitgevoerd in overeenstemming met de regelgevende en statutaire vereisten. Dit moet tevens in overeenstemming zijn met de procedures van de wereldwijde groep. Je hebt tevens een ondersteunende rol aan de wereldwijde organisatie om de capaciteit en het operationele bereik van de monitoring- en testprogramma’s in het bedrijf te verdiepen, samen met de ontwikkeling van het compliance netwerk van de Groep evenals de evolutie van de groep brede compliance mogelijkheden.

 • Het optreden als primair aanspreekpunt voor compliance binnen het Group Compliance-team;
 • Het opstellen van beleidsdocumenten in relatie tot lokale wet- en regelgeving;
 • De periodieke opzet en review van de systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) in samenwerking met het alle stakeholders;
 • Periodiek ontwerp en toetsing procedurehandboek in samenwerking met het management;
 • Actief contactpersoon voor de implementatie van het groepsbeleid binnen de Nederlandse organisatie;
 • Periodiek en/of Ad-hoc, rapporteren aan de vereiste Raad (en), indien van toepassing;
 • Collega’s begeleiden met betrekking tot de uitvoering & implementatie van de interne procedures zoals gedefinieerd in de Procedurehandleiding en de SIRA;
 • Je bent actief als MLRO binnen in Nederland;
 • Je bent actief als rapporterende ambtenaar van de toezichthouders, zoals DNB, AFM en FIU;
 • Je acteert op vermeende schendingen van regels / voorschriften, beleid, procedures door onderzoeksprocedures te evalueren of aan te bevelen.

Wat wij zoeken

 • WO opleiding (economie, bedrijfskunde, rechten, criminologie);
 • Je beschikt over actuele kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Bekendheid met wetten, voorschriften en normen voor financiële dienstverlening, inzicht in risicobeheer en prestatieverbetering;
 • Vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden met zowel intern als extern;
 • Kennis van de Wet toezicht trustkantoor;
 • Ervaring met ontwerpen, overleggen met management en periodiek beoordelen de systematische integriteitsrisicoanalyse;

Wat er wordt geboden

 • Een bruto jaarsalaris tot €107.500,-;
 • Een pensioenregeling;
 • Volledige reiskostenvergoeding;
 • Mogelijkheid om 36 of 40 uur per week te werken;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. fulltime dienstverband.

Neem contact met ons op

Arrow TERUG NAAR HET OVERZICHT